Vitafone

Kardiologija

Kompletna neinvazivna kardiološka dijagnostika.

Pacijent pri dolasku, univerzalno se povezuje sa deset samolepljivih elektroda i EKG-adapterom koji omogućava bežični EKG monitoring u svim ordinacijama, tokom celog pregleda i razgovora sa kardiologom. Prednost ovakvog povezivanja je mogućnost dugotrajnog monitoringa. Tako povezan, u zavisnosti od dalje planirane dijagnostike, može odmah raditi Ergo- test na Treadmillu ili ergobiciklu , Stres EHOkardigrafski test ili Farmakodinamski test.

Ukoliko je potrebno nastavlja se daljinsko praćenje u trajanju jednog ili više dana kao višednevni holter EKG-a ili Tele-EKG-Loop-Recorder.

Kontakt telefoni

tel:018/ 4257 213
mob:064 860 91 41


A- A+

Interna medicina


Pedijatrija

Neurologija

Psihijatrija  Testovi  Vesti

  Kompletna ultrazvučna dijagnostika u Vašem domu

    Komlpetna ultrazvučna dijagnostika na najsavremenijem američkom portabl ultrazvučno...
  » pročitajte  SPECIJALISTIČKI PAKETI - POPUST 33 - 38% U POLIKLINICI I VAŠEM DOMU

  POPUST U POLIKLINICI 33%  Kardio i Cerebrovaskularna procena rizika,  dijagnost...
  » pročitajte


  Načini plaćanja

  Načini plaćanja Gotovinom Kreditnom karticom Čekovima građana Preko rač...
  » pročitajte


  ULTRAZVUČNI APARATI POSLEDNJE GENERACIJE

  MyLab 70   među najsavremenijim kolor dopler  ultrazvučnim aparatima  u zemlji...
  » pročitajte


  Procena kardiovaskularnog i cerebrovaskularnog rizika

  Na osnovu preporuka vodećih evropskih i američkih asocijacija: kod svih pacijenata preko...
  » pročitajte


  » sve vesti